KomBit-Alarm, spol. s r.o.


STRUČNE Z HISTÓRIE A SÚČASNOSTI

Firma KomBit - Alarm spol. s r.o. bola založená v roku 1992. Zakladajúci členovia spoločnosti mali v tom čase už bohaté, spoločne nadobudnuté, skúsenosti v oblasti montáže systémov elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS) ešte vo firme KomBit-D, z ktorej vyčlenením vlastne KomBit-Alarm spol. s r.o. vznikla.
Technické zabezpečenie a personálne obsadenie firmy nám dnes umožňuje ponúkať širokú paletu služieb v oblasti ochrany majetku a osôb, ako je to uvedené v predmete činnosti. Všetky dodávky a montáže systémov vykonávame výhradne preverenými, kmeňovými zamestnancami spoločnosti.
Vo veľkej väčšine nami inštalovaných technických komponentov, pôsobíme ako dovozcovia do SR, vďaka čomu môžeme našim klientom ponúknuť dodávky vo veľmi atraktívnych cenách a zabezpečovať tiež veľkoobchodnú činnosť pre montážne firmy.

HLAVNÉ SMERY NAŠEJ ČINNOSTI

Zameriavame sa na veľkoobchod komponentov zabezpečovacej techniky, projektovanie, dodávky, montáže a revízie systémov:

 • poplachovej signalizácie narušenia
 • poplachovej signalizácie narušenia na báze GSM sietí
 • elektrickej požiarnej signalizácie
 • elektronickej ochrany tovarov
 • kamerových sledovacích systémov
 • kontroly vstupu a evidencie dochádzky
 • kontroly obchôdzkovej činnosti strážnej služby
 • systémov domových audio a video vrátnikov
 • ozvučovacích a uzavretých dorozumievacích zariadení
 • automatických závor a brán

V menovaných odboroch činností pre našich klientov zabezpečujeme:

 • bezpečnostné posúdenie objektov, vrátane projektového zámeru vyhotovenie
 • projektov elektrickej ochrany (PSN, EPS, PTV,..)
 • komplexné dodávky a montáž jednotlivých systémov elektrickej ochrany
 • nepretržitú pohotovostnú servisnú službu
 • pravidelné kontroly funkčnosti systémov
 • východzie a periodické revízie systémov elektrickej ochrany, elektrických zariadení a rozvodov NN a bleskozvodov
 • prevádzkovanie pultu centralizovanej ochrany
 • školenia odbornej spôsobilosti pre projektovanie, montáž a revízie systémov EPS výrobcu BENTEL SECURITY
 • poradenskú činnosť v otázkach zabezpečenia a ochrany majetku

NAJDÔLEŽITEJŠÍ DODÁVATELIA TECHNIKY

 • Digital Security Controls, Kanada
 • Bentel Security, Taliansko
 • Telsec, Holandsko
 • Commax, Kórea
 • Tane Alarm, USA
 • Eurovideo
 • AV Tech